REGISTRACE

NYNÍ PŘIHLÁŠKY NEPŘIJÍMÁME

V souladu s Nařízením pro ochranu osobních údajů (GDPR, platné od 25. 5. 2018) žádáme o přiložení Souhlasu se zpracováním osobních údajů podepsaného všemi členy týmu.

Zástupce

Druhý účastník

Třetí účastník

Čtvrtý účastník

Pátý účastník

Vyučující