REGISTRACE

PŘIHLÁŠKY V TUTO CHVÍLI NEPŘIJÍMÁME

V souladu s Nařízením pro ochranu osobních údajů (GDPR, platné od 25. 5. 2018) žádáme o přiložení Souhlasu se zpracováním osobních údajů podepsaného všemi členy týmu i garantam. Vzor Souhlasu si můžete stáhnout tlačítkem vpravo.

Podepsaný souhlas a potvrzení o studiu všech členů týmu prosím nahrajte do přihlášky na konci formuláře nebo zašlete e-mailem na angeliniaward@angelini.cz

  Počet zúčastněných

  Zástupce

  Druhý účastník

  Třetí účastník

  Čtvrtý účastník

  Pátý účastník

  Vyučující

  Projekt


  (Pozor, nahrávání může chvíli trvat v závislosti na počtu a velikosti všech příloh. Prosím, neopouštějte tuto stránku, dokud neuvidíte potvrzení o úspěšném odeslání. Děkujeme!)