LEPŠÍ VÝŽIVA – LEPŠÍ ZDRAVÍ

2020/2021

Statistika

0
Týmů
0
Účastníků
0
Garantů
0
Univerzit

PRVNÍ MÍSTO

Název projektu: Na jídlo se nešlape

Autoři

Mgr. Pavlína Kosečková, LF MUNI
Bc. Martina Krulíková, LF MUNI

Garant

RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D., LF MUNI

Jak projekt popisují účastníci?

„Práce seznamuje čtenáře s problematikou entomofagie, s nutričním složením jedlého hmyzu a způsoby jeho začlení do výživy člověka. Čtenářům jsou představeny nutriční požadavky těhotných žen, dospívajících dívek, lidí omezující příjem živočišných potravin a lidí vyššího věku, a rizika plynoucí z dlouhodobého nedostatečného příjmu některé z živin. Pro tyto skupiny byly připraveny informační brožury s recepturami obohacenými o cvrččí prášek, které zároveň seznamují čtenáře s jeho benefity a využitím v kuchyni. V současnosti je cvrččí prášek na českém trhu dostupný od několika výrobců, veškeré dostupné produkty byly zakoupeny a analyzovány. Výsledky byly využity k hodnocení, zdali-je přídavek cvrččího prášku v receptech nutričně přínosný.“

DRUHÉ MÍSTO

Název projektu: Jím za dva

Autoři

Lindovská Šárka, LF MUNI
Duchoňová Alžběta, LF MUNI
Vaclová Helena, LF MUNI
Konečný Tomáš, LF MUNI

Garant

Mgr. Martin Krobot, Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MUNI

Jak projekt popisují účastníci?

„Práce pojednává o projektu ‚Jím za dva‘  zaměřeném na edukaci těhotných žen o správné výživě. Cílem práce je představení tohoto projektu, pohnutek k jeho založení, dosavadní realizace a plánů do budoucna. První část je věnována metodice a výsledkům dotazníku, který byl zaměřen na to, kým a jak kvalitně byly těhotné ženy či ženy po porodu v ČR edukovány o výživě. Dále je v textu popsán Instagram @jímzadva, který byl první praktickou realizací našeho projektu, jeho design a metodika vzniku jednotlivých příspěvků. Práce se rovněž věnuje plánům do budoucna, mezi které patří tvorba brožur, internetové stránky a mezioborová spolupráce.“

TŘETÍ MÍSTO

Název projektu: Diety pro zdraví

Autoři

Eliška Mocková, 1. LF UK
Leontýna Soperová, 1. LF UK
Petra Poláčková, 1. LF UK

Garant

MUDr. Radan Brůha, CSc., IV. interní klinika – gastroenterologie a hepatologie VFN

Jak projekt popisují účastníci?

„Diety pro zdraví je projekt, který vznikl ve spolupráci s předními českými odborníky na nutrici a výživu pacienta. Jako první reflektuje nové Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče ze září roku 2020 a snaží se jej přenést do praxe pro pacienty. Vytvořené webové stránky jsou lékaři a nutričními terapeuty ověřeným zdrojem informací k jednotlivým doporučeným dietním omezením, zároveň poskytují pacientovi podklady pro dodržování diet z dlouhodobého hlediska (formou lifestylových doporučení, tipů, receptů atd.). Cílem projektu je seznámit jak odborníky v soukromých praxích, tak širokou veřejnost, s novým dietním systémem, poskytnout podklady k jednotlivým dietním omezením, a zlepšením informovanosti tak zlepšit výživu a předejít dietním chybám nejenom u pacientů se speciálními dietními potřebami.“

FINALISTÉ

Název projektu: Multidisciplinární nástroj rozvíjející nutriční gramotnost dětí v České republice

Autoři

Mgr. Monika Kunzová, LF MUNI
Ing. Jana Hofmanová, PdF MUNI
Mgr. Anna Polcrová, PřF MUNI

Jak projekt popisují účastníci?

„Tématem projektu je prevence dětské obezity ve společnosti s cílením na podporu nutriční gramotnosti. Základním prvkem projektu je vypracování edukačního nástroje ve formě knihy propojené s internetovou platformou, který bude vzdělávat děti v otázkách správného stravování a zdravého životního stylu. Projekt je cílen na vzdělávání dětí v domácím prostředí, čímž vzniká prostor pro zapojení také ostatních členů rodiny včetně dospělých. Tímto dochází k podpoře nutriční gramotnosti v celé rodině. Cílem je poskytnout dětem informace o výživě interaktivní a hravou formou a motivovat je k vlastnímu zájmu o zdravý životní styl.“

FINALISTÉ

Název projektu: Obsahové látky z ligninolytických hub rodu Ganoderma ako nový zdroj imunomodulačních látok

Autoři

Ing. Nikola Schlosserová, AF ÚCB MENDELU
Ing. Andrea Blahutová, AF ÚCB MENDELU

Garant

PharmDr. Jakub Treml, Ph.D., FaF MUNI

Jak projekt popisují účastníci?

„Tento projekt obsahuje zhodnotenie imunomodulačného potenciálu 4 druhov hub rodu Ganoderma ssp. Konkrétne G. adspersum, G. applanatum, G. pffeiferia, G. resinaceum. Projekt sa zaoberal vprvom rade prípravou extraktov ztýchto hub (vodný, etanolový a proteínový), kde je popísané za akých podmienok boli huby kultivované a čo všetko predchádzalo k príprave vybraných extraktov. Vďalšej časti popisujeme ako bola stanovená ich cytotoxicita, aby sme mohli zhodnotiť či extrakty nebudú toxické pre bunky, ktoré sme potrebovali použiť pre následnú analýzu imunomodulačného efektu. V poslednom kroku sa preto sledoval ich efekt, po aktivovaní zápalovej dráhy (cez transkripčný faktor NF-κB), kde sme chceli zistiť či extrakty môžu zápalu zabrániť ateda blokovať túto dráhu alebo naopak ho môžu podporiť. Vzávere hodnotíme, ktorým extraktom je vhodné venovať pozornosť aich možnú perspektívu do budúcna ako potencionálne nutraceutiká.“

SEMIFINALISTÉ

Autoři
Název projektu
Garant

Ing. Anna Šebová, ČZU v Praze
Ing. Lucie Rysová, ČZU v Praze

Vývoj a hodnotenie funkčnej potraviny z kozieho mlieka

Ing. Veronika Legarová, Ph.D., ČZU v Praze

Bc. Lucie Bašniarová, FAPPZČZU
Bc. Zuzana Lejčková, FAPPZ ČZU

Komplex Lajf

Doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., ČZU

Dominika Dvořáková, FZV UPOL
Bc. Barbora Kutá, FF UPOL
Pavla Macečková, FF UPOL
Markéta Zubková, FF UPOL

Pohoda na talíři

Pavlína Balonová, FF Ostravská univerzita
Kateřina Hrbatová, FF Ostravská univerzita
Nikol Mitrengová, FF Ostravská univerzita
Terezie Niederhafnerová, FF Ostravská univerzita

Vliv stravy na psychiku

SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL