HARMONOGRAM

31. ledna 2019

Uzávěrka přihlášek

31. března 2019

Uzávěrka navazujícího dotazníku

31. května 2019

Odevzdání projektu

31. července 2019

Vyhlášení semifinalistů

Září 2019

Slavnostní ceremoniál s prezentacemi semi/finalistů a vyhlášením výsledků