CENY

CENY

Na slavnostním předávání cen budou zúčastněné skupiny moci vystavit své nejlepší projekty a budou vyhlášeni finalisté a vítězové soutěže.

 

Výherci budou rozděleni do dvou skupin s finanční odměnou:

  • 1. místo: 100 000 Kč pro účastníky a 40 000 Kč pro profesora / vyučujícího (zúčastní-li se).
  • 2. místo: 50 000 Kč pro účastníky a 20 000 Kč pro profesora / vyučujícího (zúčastní-li se).

POROTA

Projekty budou hodnoceny nezávislou porotou složenou z členů společnosti Angelini a z kompetentních osobností zasloužilých v tematické oblasti této soutěže. Jména členů poroty budou zveřejněna v pravý čas.