CENY

CENY

Během slavnostního ceremoniálu odprezentují semifinalisté a následně finalisté své projekty před porotou a širokým publikem. Hlasování auditoria nakonec určí 3 vítězné projekty.

 

Autorské týmy vítězných rpojektů získají následující finanční odměny:

– 1. místo: 100 000 Kč pro účastníky a 20 000 Kč pro Garanta (zúčastní-li se).

– 2. místo: 50 000 Kč pro účastníky a 10 000 Kč pro Garanta (zúčastní-li se).

– 3. místo: 25 000 Kč pro účastníky a 5 000 Kč pro Garanta (zúčastní-li se).

POROTA

Projekty budou hodnoceny nezávislou porotou složenou ze dvou zástupců Angelini Pharma Česká republika s.r.o. a dvou externích odborníků na téma daného ročníku. Jména členů poroty budou zveřejněna v pravý čas.