CO TO JE?

CO JE ANGELINI UNIVERSITY AWARD!

Angelini University Award! je iniciativa organizovaná firmou Angelini Pharma Česká republika pro studenty vysokých škol v České republice.

 

Cílem soutěže je podpořit multidisciplinární a v praxi využitelné inovační projekty a podporovat podnikání mladých.

PŘÍLEŽITOST K ROZVOJI

Chceme dát účastníkům příležitost, aby své akademické znalosti využili v praxi vytvořením projektu, který se blíží obchodní a společenské realitě. Toto je jeden z vybraných způsobů, kterými firma Angelini Pharma posiluje své podnikové hodnoty a šíří jméno společnosti mezi studenty vysokých škol. Zároveň tím studenty podněcuje k interakci v tolik společensky důležité oblasti – zdraví.

 TÉMA

Tématem soutěže Angelini University Award! 2017/2018 je Produkty a služby určené k boji proti antibiotické rezistenci.
Navrhovaná podtémata v rámci hlavního tématu tohoto ročníku jsou:

 • Prevence infekcí.
 • Zvládání infekcí v nemocnicích.
 • Podpora zlepšení hygienických návyků.
 • Studie o kmenech neškodných bakterií, které mohou bojovat s těmi rezistentními.
 • Prebiotika a probiotika.
 • Mikrobiom a kůže.
 • Používání antibiotik mimo medicínu.
 • Kontrola užívání antibiotik a antibakteriálních látek.
 • Konzumace antibiotik v potravinovém řetězci.
 • Globalizace:
  • Migrace bakterií v dopravních prostředcích.
  • Šíření informací o původu bakterií a způsoby boje s těmito bakteriemi.
  • Rozvoj IT a komunikačních řešení ke kontrole propuknutí infekcí a sdílení informací v celosvětovém měřítku.
 • Studie o spotřebě antibiotik ve společnosti.
 • Propagace správného užívání antibiotik.
 • Nové strategie umožňující vývoj nových antibiotik proti rezistentním bakteriím.
 • Informovanost obyvatel o rezistenci bakterií (například výukové hry).

LETÁK