Třetí ročník #AUA přinesl zajímavé projekty koronaviru navzdory

  • 13 září, 2020

V ročníku 2019/20 jsme se už podruhé zaměřili na zajímavé a inovativní projekty věnované duševnímu zdraví. Tento ročník kladl na všechny soutěžící zvýšené nároky vzhledem k jarnímu uzavření vysokých škol a omezení blízké spolupráce. Velké uznání proto patří všem týmům, které své projekty dovedly do zdárného konce. Které práce nakonec získaly nejvyšší hodnocení od poroty a současně nejvíc hlasů od publika? A jak „koronavirový“ ročník probíhal?

Sál s virtuálně připojenými účastníky

Změny se dotkly i organizace soutěže – od zavedení epidemiologických opatření jsme byli v kontaktu se zástupci soutěžních týmů a zjišťovali, jak nastalá situace ovlivňuje jejich práci a zda bude nutné třeba posunout původně plánované termíny.

 

FINÁLE POD ROUŠKOU

Zásadně situace zasáhla do zářijové semi/finálové události – museli jsme maximálně omezit počet účastníků a zajistit hygienická opatření. Akce tak probíhala v rouškách, s dezinfekcí mikrofonů i prezentérů mezi jednotlivými vystoupeními a s připomínáním rozestupů. Odpustit jsme si museli i hromadné focení nebo potřesení rukou vítězům. Nejvíce nás ale mrzelo, že někteří soutěžící se k nám nakonec nemohli připojit vůbec a někteří pouze virtuálně.

,,Podle mne byl letošní ročník výjimečný. V mimořádné koronavirové atmosféře předvedli zúčastnění studenti, ať už přítomní v sále, nebo připojení na dálku, že je v jejich nasazení nic nezastaví. Vítězné týmy představily své originální projekty, které byly na vysoké odborné úrovni, s obdivuhodným zanícením,” říká k semi/finálovému dni MUDr. Renata Kellnerová, Country Medical Director společnosti Angelini Pharma ČR a předsedkyně poroty.

Výkon soutěžících, kteří se museli vyrovnat nejen s otázkami poroty ale také zdánlivě velmi krátkým časovým prostorem 3 a 7 minut, hodnotili s uznáním i externí porotci. ,,Jsem velice rád, že jsem se jako porotce mohl účastnit 3. ročníku Angelini University Awards. Prezentující týmy byly výborně připraveny a i v omezeném formátu prezentace zvládly zaujmout a představit výsledky své práce. Všechny zúčastněné projekty byly velmi kvalitní,” ohlíží se za soutěží doktor Jakub Vaněk z Psychiatrické kliniky FN Olomouc. ,,Za úroveň samotných prací i následné prezentace studentů by nemuseli stydět ani zkušenější řečníci,“ dodává docent Libor Ustohal z Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice.

 

TŘETÍ ROČNÍK, TŘI RŮZNÉ PŘÍSTUPY K TÉMATU, TŘI CENY

Trojka se v tomto roce ukázala jako magické číslo. Nejen že šlo o třetí ročník, ale ceny si poprvé odnesli tři výherci. Zajímavý byl i výsledek závěrečného hlasování publika, kdy se z ,,top pětky” nakonec na pomyslný stupeň vítězů dostali zástupci tří možných pojetí soutěžních prací:

 

  1. místo: VÝZNAM PLACENTY PRO VÝVOJ MOZKU PLODU

– autoři výzkumného projektu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy vybojovali svou prezentací 100 tisíc korun pro studentský tým a 20 tisíc pro garanta. Ve své práci se věnují placentární homeostáze serotoninu a dopadům užívání antidepresiv v těhotenství na mentální vývoj a programování plodu.

 

  1. místo: PROJEKT@KPSYCHOLOGOVI

– iniciativa, která bourá tabu a stigma spojené s psychoterapií, pomáhá lidem spojit se s psychology a učí veřejnost starat se o duševní zdraví. V rámci projektu autoři rozjeli i mimořádný mentoringový program „Nekašli na sebe“ reagující na dobu jarního lockdownu. Autorský tým spolupracuje s týmem aplikace Nepanikař, který vybojovala druhé místo v loňském roce. Výherci si odnesli 50 tisíc korun.

  1. místo: EDUKACE PSYCHIATRICKÝCH PACIENTŮ

– nový edukační projekt spojil klinického farmaceuta, lékaře a psychologa v úsilí zlepšit adherenci psychiatrických pacientů.  Ačkoliv jsou tito pacienti dobře léčeni během pobytu v nemocnici, následně obvykle selhávají v domácích podmínkách. Non-adherence patří mezi příčiny opakovaných hospitalizací a zvyšujících se nákladů na zdravotní péči. Projekt nezůstal na teoretické bázi, ale byl úspěšně uveden do praxe ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice. Studentský tým a garantka získali podporu 30 tisíc korun.

Jsem rád, že jsem se jako porotce mohl zúčastnit letošního ročníku AUA. Odborná a prezentační úroveň prezentovaných prací mě přesvědčila, že podpora entuziastických studentů naší firmou má opravdu smysl,” uzavírá ohlédnutí za třetím ročníkem PharmDr. Miroslav Kovářík,  Market Access &Regulat. Head z Angelini Pharma ČR.

Celkový přehled semi/finálových prací a některé fotostřípky najdete v archivu třetího ročníku.