#AUA 2018/19 startuje během října

  • 15 října, 2018

Po úspěchu prvního ročníku Angelini University Award (AUA) jsme se rozhodli, že i letos vyhlásíme soutěž o 150 tisíc korunpro studentské projekty a až 60 tisíc korun pro jejich garanty. Během léta jsme vybírali z námětů na témata, procházeli postřehy z premiérového ročníku a připravili několik novinek. Co nás a soutěžící čeká v tomto akademickém roce?

 

Na většině vysokých škol se právě rozbíhají první týdny nového akademického semestru a my dokončujeme přípravy ke spuštění druhého ročníku #AUA. Projekty předložené v prvním ročníku byly natolik různorodé a perfektně zpracované, že nám opět dává smysl talentované studenty v jejich výzkumech a aktivitách podpořit. A vítězné projekty prvního ročníku ukazují, že podporu si zaslouží bez ohledu na to, zda mají odborného garanta či nikoliv. I letos se tedy budou moci přihlásit jak týmy s podporou vyučujícího, tak bez ní.  Odměny i pro tento ročník zůstávají ve výši

  • 100 tisíc Kč pro 1. místo (případně + 40 tisíc Kč pro garanta)
  • 50 tisíc Kč pro 2. místo (případně + 20 tisíc Kč pro garanta).

 

 NOVÉ TÉMA, NOVÝ HARMONOGRAM

Idea naší soutěže klade důraz na různorodost a současně potřebu věnovat se aktuálním otázkám, tématem pro Angelini University Award v roce 2018/19 jsme zvolili Duševní zdraví – zvyšování kvality života. Souběžně s oficiálním spuštěním druhého ročníku během října odhalíme specifikaci podtémat, kterým se mohou soutěžní projekty věnovat.

Na základě zpětné vazby účastníků prvního ročníku jsme se rozhodli upravit pro letošek časový harmonogram soutěže:

  • Přihlášky budeme přijímat do konce ledna 2019.
  • Do března bude nutné odevzdat tzv. „Follow up“, který ukáže postup soutěžících na projektu.
  • Konečné zpracování projektů musí týmy předložit do konce května – projekty by měly být zpracované jako textový dokument v rozsahu do 50 normostran – doplněný podle povahy projektu o přílohy (mock-up, video, audio…).
  • Na přelomu července a srpna oznámíme, které projekty postupují do semifinále.
  • Semifinále a finále v podobě osobních prezentací na slavnostním ceremoniálu se uskuteční v rámci jednoho dne ve druhé polovině září 2019.

Soutěže se opět mohou účastnit týmy 2–5 studentů. Podmínkou je, aby v době odevzdání projektu byli všichni členové zapsáni do bakalářského, magisterského či doktorského programu, nově je věk účastníků omezen na max. 35 let.