Gratulujeme vítězům prvního ročníku #AUA!

  • 20 června, 2018

Týdny strávené v laboratořích, nad materiály i u počítačů, okamžiky nervozity před sálem plným lidí a dilema, jak poutavě a v daném krátkém časovém limitu prodat svou odbornou práci. Tím si prošli všichni semifinalisté AUA. Kdo dokázal přesvědčit porotu a nakonec získat i hlasy konkurentů?

Vítězství po téměř půlroční účasti v soutěži vybojoval projekt studentů Matěje Bezdíčka a Dity Říčné z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, který se zaměřuje na rychlou typizaci multirezistentních bakterií – ta by mohla být účinným nástrojem prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí.  K výhře odměny 100 tisíc korun přispělo i nápadité představení projektu ve stylu „boje proti temným silám“ Matěje Bezdíčka, doktorka Lengerová jako garantka tohoto projektu získala 40 tisíc korun.

Porotu i publikum si získala také mobilní aplikace Appbiotics vyvíjená multioborovým týmem studentů ČVUT a ČZU. Aplikace má pomoct k efektivnějšímu užívání antibiotik, lepšímu přehledu pacientů i lékařů a poskytnout data pro statistické zpracování.

Čtveřice Lukáš Pekárek, Filip Kaufman, Pavel Dědek a Vojtěch Vrba se do práce pustila i bez vedení kohokoliv z vyučujících a aplikace nezůstala pouhým návrhem na papíře – její verze pro Android už je ve fázi beta-testování. Za druhé místo získal tým podporu 50 tisíc korun.

„První ročník soutěže jsme odstartovali se zápalem, ale i s nejistotou a očekáváním, jak vše dopadne, když je to poprvé a s podobnou aktivitou nemáme žádnou zkušenost. Spontánní zájem studentů nás však mile překvapil, stejně tak jako šíře a různorodost, s jakou zadané téma pojali,“ shrnuje dojmy organizačního týmu i porotců doktorka Renata Kellnerová z Angelini Pharma.

 

80 minut nabitých videi, scénkami a prezentacemi

Do soutěže se v prosinci přihlásilo celkem 82 studentů ve 32 týmech. Na pomoc si 24 týmů přizvalo také někoho ze svých vyučujících. Po čtvrt obdrželi porotci písemně zpracované projekty, které hodnotili nezávisle na sobě. V porotě prvního ročníku zasedli:

  • MUDr. Vilma Marešová, CSc. (emeritní přednostka I. infekční kliniky 2. LF UK – Nemocnice Na Bulovce v Praze a členka pracovní skupiny pro Národní antibiotický program),
  • Markéta Hanslianová (primářka Oddělení klinické mikrobiologie a vedoucí Antibiotického střediska FN Bohunice v Brně),
  • Miroslav Kovářík (Market Access Manager ve společnosti Angelini Pharma Česká republika, s.r.o.),
  • a předsedkyně poroty Renata Kellnerová, Ph.D. (Country Medical Manager ve společnosti Angelini Pharma Česká republika, s.r.o., místopředsedkyně Etické komise České asociace farmaceutických firem).

Mezi hlavními hodnocenými kritérii nechyběla inovativnost a realizovatelnost projektů. Součet bodového hodnocení jednotlivých porotců rozhodl o 15 semifinalistech. Právě oni se 12. června utkali na půdě Impact Hub Brno o hlasy pro vítěze a finanční odměnu.

Každý tým dostal nejprve 3 minuty a volný prostor, aby si získal sympatie porotců. Nápaditost soutěžících byla mimořádná a k vidění tak byly klasické prezentace, scénky, vzorky i videa.

Chtěli bychom poděkovat všem přítomným za úsilí, kreativitu i důvtip, s jakým ke svým projektům přistoupili, moc si toho vážíme. Vždy se říká, že porota měla náročnou práci, ale opravdu všechny práce, které jsme dnes viděli, se s tématem vyrovnaly velmi dobře a diskuze nad výběrem týmů pro finále rozhodně nebyla lehká,“ uvedla primářka Hanslianová těsně před vyhlášením finalistů.

Vybraná pětice projektů nakonec pokryla celé spektrum možných přístupů k soutěžnímu tématu.  Každý z následující finálové pětice měl na podrobnější prezentaci svého projektu pro celé auditorium sedm minut:

  • Miroslava Pavelková a Martina Naiserová s prací Alginátové částice s obsahem mědi a zinku jako potenciální alternativa při léčbě vaginálních infekcí (VFU Brno –Farmaceutická fakulta; garant PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.)
  • Veronika Pašková, Kateřina Chudějová a Anna Skálová s projektem Vývoj rychlých metod pro detekci antibiotické rezistence (Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni; garant Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.)
  • Petra Macounová a Lukáš Dvořák s peer programem „Hrou proti antibiotické rezistenci“ (Ostravská univerzita – Lékařská fakulta, Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Hradci Králové; bez garanta)
  • Matěj Bezdíček a Dita Říčná s prací Rychlá typizace multirezistentních bakterií jako nástroj prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (Masarykova univerzita Brno – Lékařská fakulta; Martina Lengerová, Ph.D.)
  • Lukáš Pekárek, Filip Kaufman, Pavel Dědek a Vojtěch Vrba s návrhem mobilní aplikace Appbiotics pro zlepšení compliance pacientů užívajících antibiotika, povědomí veřejnosti o problematice správného užívání antibiotik a možnosti statistického zpracování takto získaných dat (VŠCHT Praha – Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Fakulta elektrotechnická a Česká zemědělská univerzita –Fakulta provozně-ekonomická; bez garanta)

Kromě finančního ohodnocení pro dvě vítězné práce umožnila AUA i seznámit se se zajímavými projekty z různých pracovišť, odhalit mladé talenty, navázat cenné kontakty i získat nové sponzory či spolupracovníky. Tohoto úkolu se v rámci networkingu zhostili jednotliví členové poroty, kteří nejen vítězným týmům nabídli další spolupráci v rámci již zavedených osvětových aktivit nebo propojení s dalšími odborníky, ale také moderátorka Gabriela Mrkvicová. Se stejným záměrem padla volba pro konání finále právě na prostory brněnského coworkingového a networkingového centra Impact Hub.

Děkujeme všem účastníkům prvního ročníku #AUA, gratulujeme výhercům a s nadšením a spoustou nových podnětů se vrháme do příprav druhého ročníku, který oficiálně vyhlásíme na podzim tohoto roku.